Arie Malipaard

https://werkenaanbrandveiligheid.nl/wp-content/uploads/2018/08/FireX4-768x474.png

Lead Maintenance Engineer

Toen ik 10 jaar geleden in dienst trad bij FireX B.V., had ik niet kunnen vermoeden dat ik zoveel liefde voor het vak zou ontwikkelen.

In 2008 startte ik als assistent-projectleider. Mijn werk bestond uit het ondersteunen van de projectleiders, ik werd de schakel tussen de binnen- en buitendienst. Je kon me zowel op kantoor vinden, als onderweg. Een prettig en afwisselend werk. In de loop van het werk begon ik een interesse te ontwikkelen voor watermisttechnologie. Met mijn liefde voor techniek wilde ik graag alles weten over deze blusmethode. In mijn functie als “in bedrijf steller” liep ik mee met de installateur van watermistinstallaties. In 2010 werd mij gevraagd om me voor 100% te storten op watermist.

Op dit moment werk ik nog steeds met watermisttechniek. Zowel op papier als in het veld draag ik mijn kennis over, met als doel service en onderhoud naar een hoger plan te tillen. Met 10 jaar op de teller binnen onze organisatie prijs ik mezelf een gelukkig mens: ik ga elke dag met plezier naar het werk. Je houdt dat alleen vol als de organisatie en de mensen waarmee je werkt goed zijn. We zijn gezegend met een open overlegstructuur, waarbinnen alles bespreekbaar is. Het wederzijds respect binnen het bedrijf maakt dat je je thuis voelt.

Het mooie aan het verhaal? Je raakt nooit uitgeleerd. Wat nog mooier is? Mijn werkgever geeft me alle ruimte om mezelf nog verder te ontplooien, om oplossingen te vinden voor nieuwe problemen die actueel worden. Dat boeit en bindt mij. U zult het zeer zeker nog 12 jaar met me moeten stellen!